Põlva Vallaraamatukogu

Subtitle

LUGEJALE

Lugejaks registreerimine
  • Lugejaks registreerimisel on vaja esitada pildiga isikut tõendav dokument.
  • Alla 18-aastaste laste ja noorte teavikute kojulaenutamise õiguse annab lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek.
  • Lugejale koostatakse lugejakaart. Kaardile annab lugeja allkirja, kohustudes järgima raamatukogu kasutamise eeskirja.

Teavikute (raamatute, ajakirjade) laenutus ja tagastus
Kojulaenutuse korral on tagastustähtaeg:
  • raamatutel 30 kalendripaeva;
  • ajakirjadel ja auvistel 7 kalendripaeva.
Teavikuid, mis on lugejate seas vaga nõutavad, võib laenutada ka lühemaks ajaks.
Tagastustahtaega on voimalik pikendada, kui teavikuid ei vaja teised lugejad.

Lugejaarvutite kasutamine
  • Raamatukogu lugejaarvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu kulastajad, kellel on arvuti ja interneti kasutamise oskus.
  • Lugejaarvuti kasutamise aega saab broneerida raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel.
  • Interneti kasutamisel ei ole lubatud:
          veebisaitide külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga; 
          muu tegevus, mis on vastuolus seaduste või heade kommetega.

@ Internetipunkt (Wifi levialaga) avatud raamatukogu aegadel.