Põlva Vallaraamatukogu

Subtitle

RAAMATUKOGUD JA KÜLAKESKUSED

Põlva Vallaraamatukogu on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse riiklikus registris järgmiste andmetega:

1. registrikood: 75010625

2.registreerimise kuupäev: 12.09.2000

3.täisnimi: Põlva Vallaraamatukogu

* Andmete muudatus 01.04.2013.a. seisuga


Teeninduspiirkond

Raamatukogu teeninduspiirkond on kogu Põlva valla haldusterritoorium.


Põlva Vallaraamatukogu Peril struktuuri kuuluvad järgmised haruraamatukogud:

1) Himmaste raamatukogu;

2) Kiuma raamatukogu;

3) Taevaskoja raamatukogu;

4) Vanaküla raamatukogu.


Kokku on 5 raamatukoguhoonet Põlva valla haldusterritooriumil

Raamatukogu põhitegevus on teavikute laenutus ja elanikele tagada juurdepääs informatsioonile ning teha koostööd külakogukonnaga sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

 

KOOSTÖÖPARTNERID


Põlva Avatud Noortekeskus

http://polva.ee/polva-avatud-noortekeskus


Põlva Keskraamatukogu

www.raamat.polva.ee


Põlva vald

www.polva.ee

Raamatukogud ja külakeskused

Põlva valla raamatukogude juurde on välja kujunenud nn külakeskused - kohaliku elanikkonna kokkukäimiseks ja ühistegevuste läbiviimiseks.

Kõik külakeskused on avalikus kasutuses ning asuvad raamatukogudega ühes hoones. Erandina on Aarna külakeskus, mis asub Aarna külas korterelamus ja Kähri külakeskus, mis asub Kähri kiriku abihoones.


Reeglina on külakeskused avatud raamatukogude lahtiolekuaegadel. Seltsingutel, MTÜdel, külaelanikel jt on võimalik kasutada külakeskuse ruume ka muudel aegadel aga kokkuleppel vastava raamatukogu töötajaga või vallavalitsusega.


Põlva Vallaraamatukogul oli 2013. aasta sündmusterohke.